Seiklusrännak on vahva võistkondlik üritus, mis ühendab endas kaardi järgi liikumise, võistkonna liikmete nutikuse, osavuse ja koostööoskuse ning Eesti rahvakalendri tähtpäevad.

4 tunni jooksul on võistkondade eesmärgiks koguda võimalikult suur punktisumma ühelt poolt maastikule paigutatud kontrollpunktide läbimisest ja teisalt püüda maksimum võtta ka nuti- ning väepunktidest. Sõltuvalt asukohast ja tehnilisest keerukusest on kontrollpunktide väärtus erinev ning ka nuti- ja väepunktidest saab koguda erineva hulga punkte.

Nutipunktides (lühend N) pannakse proovile võistkonna nutikus ja teadmised ning kui ülesanded õigesti lahedada, võib lõppskoori summa tõusta 10 – 20% võrra. Nutipunktid on kaardil tähistatud tähega N ning märgitud on ülesande õigesti lahendamise korral saadavate lisapunktide arv – nt. N3 annab 3 lisapunkti.

Iga kord on mõned nutiülesanded seotud vastava koha ning rahvakalendri tähtpäeva tradistsioonide tundmisega. Lisaks tuleb kasuks, kui võistkonnas on looduse tundjaid, hea keelevaistuga ning matemaatilise mõtlemisega inimesi. Aga üllatusülesandeid võib tulla igast valdkonnast – olge valmis taipu teritama.

Väepunktides (lühend V ) läheb vaja eelkõige jõudu, osavust, kiirust ja mõnikord ka üksjagu julgust. Väeülesanded võivad samuti summaarset skoori ca 10 – 20 % võrra kergitada. Väepunktid on kaardil tähistatud tähega V ning märgitud on ülesande õigesti lahendamise korral saadavate lisapunktide arv – nt. V3 annab 3 lisapunkti.

Väepunktide tegevused on väga erinevad, mõnikord saab lisapunkti juba kukerpalli eest, teinekord tuleb kokku võtta aga kogu oma julgus ja osavus, et et lisapunktid (ilmselt siis ikka päris kõrged) välja teenida.

Orienteerumispunktid on maastikule paigutatud kontrollpunktid (lühend KP) Kaardile on KP märgitud ringiga, mille keskpunkt näitab KP asukohta. Asukoha täpsustamiseks on kaardile trükitud legend, kus kirjeldatakse sümbolites täpsemalt KP asukohta (näiteks: teede rist, üksik puu jne). Sõltuvalt asukohast ja tehnilisest keerukusest on kontrollpunktide väärtus erinev.

Seiklejate eesmärk on ettenähtud 4 tunni jooksul läbida võimalikult palju just kõrge skooriga KPsid. Kiiremad kulgejad võivad jõuda läbi lipata ka kõigist KP-dest saades koondkilometraažiks ca 30-40 km. Rahulikumalt kulgejad võivad ka 10 kilomeetri läbimise tulemusel saada kirja päris korraliku skoori.